'

Gjuta flytande wobbler (UL)

Silikon gjutformar

Vikter att släppa ner i gjutformen (BB’s)

Avluftning av plastiflex

Plastiflex i gjutformen

Direkt ur gjutformen fortfarande lite mjuk och med gjutskägg

Doppad i uretan lack för att försegla plastiflex

Efter att uretan lacken har torkat i 24 timmar

Färdig målad och doppad 3 gånger i BHL

This entry was posted in Gjutning. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.